Informacje o firmie

Dane zgodnie z § 5 niem. ustawy o mediach elektronicznych

KRD Sicherheitstechnik GmbH
Vierlander Straße 2
21502 Geesthacht

Tel.:     +49 4152 8086-0
Faks:    +49 4152 8086-18

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spambotami! W celu wyświetlenia musi być włączony JavaScript!

Sprawy związane z ochroną danych osobowych:

Polityka prywatności
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spambotami! W celu wyświetlenia musi być włączony JavaScript!

Prezes: Beate Korinna Brammer

Siedziba KRD Sicherheitstechnik GmbH: Geesthacht

Sąd rejonowy Lübeck HRB 678 GE (KRD Sicherheitstechnik GmbH)

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z § 27 a Ustawy Podatkowej:
DE 118 62 86 90 (KRD Sicherheitstechnik GmbH)

Wyłączenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treści

Treści na naszych stronach zostały opracowane z najwyższą starannością. Treści dostępne na tych stronach mają charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowią żadnych dalszych zobowiązań. Mimo to nie możemy gwarantować poprawności, kompletności i aktualności treści. Jako usługodawca ponosimy zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) odpowiedzialność zgodnie z prawodawstwem ogólnym za własne treści na tych stronach. Zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) nie jesteśmy jako usługodawca zobowiązani do kontroli i sprawdzania obcych, przekazywanych lub gromadzonych informacji, które mogłyby wskazywać na niezgodną z prawem działalność. Nienaruszone pozostają zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z prawodawstwem ogólnym. Odpowiedzialność w tym względzie możliwa jest dopiero od momentu poznania konkretnego przypadku złamania prawa. Po ujawnieniu przypadków łamania prawa treści takie będziemy natychmiast usuwać.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie możemy też odpowiadać za obce treści. Za treści umieszczone na podlinkowanych stronach odpowiedzialny jest usługodawca lub administrator danej strony. Podlinkowane strony zostały w momencie umieszczenia linków sprawdzone pod względem możliwych naruszeń prawa. W momencie podlinkowania nie stwierdzono treści sprzecznych z prawem. Ciągła kontrola treści podlinkowanych stron nie jest jednak możliwa bez konkretnych poszlak wskazujących na łamanie prawa. Po ujawnieniu przypadków łamania prawa linki takie będziemy natychmiast usuwać.

Prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach sporządzone przez administratora podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie oraz każdy inny sposób wykorzystania wychodzący poza granice praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora czy wykonawcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony dozwolone są wyłącznie do celów prywatnych, a nie do użytku komercyjnego. Wszystkie treści na tej stronie, które nie zostały sporządzone przez administratora, umieszczono przestrzegając praw autorskich osób trzecich. W szczególności treści pochodzące od osób trzecich zostały jako takie oznakowane. Jeśli mimo to zauważone zostanie złamanie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednią informację. Po ujawnieniu przypadków łamania prawa treści takie będziemy natychmiast usuwać.

Pozostałe informacje

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych udostępnionych w ramach obowiązku w impressum w celu przesyłania niezamówionych w sposób jednoznaczny materiałów reklamowych i informacyjnych. Administrator strony stanowczo zastrzega sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku przysłania niezamówionych materiałów reklamowych, np. przez spam mailowy.

X